Fastighetstransaktioner Printer Skriv ut
Globalt > Sverige > Tjänster > Fastighetstransaktioner
 
Översikt
Kontakter
 

Värdeoptimerade fastighetsaffärer

Att köpa och sälja fastigheter handlar lika mycket om kunskap som om att ha känsla för timing. Inom JLL är vi specialister på att optimera utfallet i varje fastighetstransaktion. Hur ska fastighetsportföljen struktureras och riskbalanseras? När är det lämpligast att göra en exit? Hur kan en affär struktureras och vilken finansieringslösning passar bäst?

Som rådgivare till köpare och säljare av kommersiella fastigheter har vi de insikter samt det kontaktnät som krävs för att komma till avslut och maximera utfallet i varje enskild fastighetsaffär.

Frigör potentialen

I skärningspunkten mellan kapital- och fastighetsmarknaden har vi kunskapen om vad som driver prissättningen och hur fastigheternas fulla potential kan frigöras via insiktsfull paketering och marknadsföring. Vi leder våra kunder genom hela transaktionsprocessen – från första sondering och urval, via due diligence och förhandlingar till avtal och avslutad affär. 

Tillsammans med vårt analysteam har vi dessutom bästa tänkbara förutsättningar att känna av marknadsläget och avläsa attraktionskraften hos enskilda objekt – både bland investerare och potentiella hyresgäster.

Den internationella dimensionen

Med ett kontaktnät i världsklass fångar vi upp köp- och säljsignalerna från lokala och globala investerare. Vi vet vilka investerare som behöver vikta om sina portföljer, var riskaptiten är som störst och vilka som går i köp- och säljtankar. Precis som kapitalmarknaden är vi gränsöverskridande i vår affär där vi på ett naturligt sätt gifter samman svensk fastighetsmarknad med det internationella kapitalet. Detta gör att många såväl inhemska som internationella investerare anlitar oss som rådgivare vid transaktioner på den svenska marknaden.

Vi erbjuder kvalificerad rådgivning – hela vägen.

 

Ta gärna kontakt med oss så vi kan berätta vad vi kan göra för just dig, Daniel Gorosch, Manging Director and Head of Capital Markets.   

 
 
 
© Copyright 2014 Jones Lang LaSalle Integritetspolicy  | Villkor  | webbkarta
Beskriver förvärvs- och försäljningstjänster av investeringar i kommersiella fastigheter från Jones Lang LaSalle, en ledande glo